Projekt

Fadderlösa (200 kr/månad)

För oss innebär fadderskap att du regelbundet varje månad stöder oss och bygger en framtid för behövande Eritrianska barn. Du kan välja att följa ett särskilt barn, flera barn eller föreningens hjälpverksamhet i allmänhet. Du väljer själv nivå på ditt månadsbidrag, enligt din möjlighet.


Zakat Al-Fitr (75 kr per familj-individ)

Denna obligatoriska zakat skall tas ut för respektive individ i din familj. Det är viktigt att denna skickas så att den når de behövande före Eid-bönen.

Iftar al-Sâyem – fastebrytningsmåltid (20 kr)

”Den som bidrar till en fastandes måltidsbrytning får lika mycket belöning som den utförde själva fastan, utan att minska något från den fastandes belöning”.

Under denna välsignade månad är det extra viktigt att bidra till dina behövande medmänniskor.

Zakat Al-Fitr

Iftar Projekt


Matpaket (450 kr)

Ett matpaket kolli kan mätta flera magar med viktiga råvaror, mat, bröd, olja mm.

Matpaket projekt


Eid klädsel-present (350 kr)

Var med att bidra till glädje och leende hos fadderlösa och barn som har det sämre under Eidens glädjedagar. Ditt bidrag kan vara skillnaden för dessa familjer som saknar inkomster, så att de åtminstone delar lite av glädjen under dessa dagar.
Eid Klädsel-present


Djuroffer – Ud´hyiâh

Denna frivilliga summa kan variera beroende på aktuella kostnader för kött, och kan betalas till behövande fattiga en/flera gånger per år. T.ex. i samband med Eid-ul-âdha, när man har fått barn (âqiqah) mm.

Djuroffer projekt


Betala din allmosor (Zakât al-mal)
Ramadan är utmärkt tid att betala ut dina obligatoriska allmosor; bl.a. för guld, summor som täcks av zakât reglerna.
Vi ser till att 100% av allmosorna når till de behövande och nödställda!