Mål

  • Att ta hand om och hjälpa föräldralösa barn.
  • Att hjälpa ensamstående kvinnor.
  • Att väcka vikten av solidaritet och att hjälpa sina medmänniskor.
  • Att bistå med medicin och medel för utbildning.
  • Att bekämpa fattigdom på plats.
  • Att utveckla människors kunnande och förmågor så att de själva kan stå på egna ben; i synnerhet kvinnor och ungdomar.