Donera

Man kan betala via följande

A) Bästa sättet är att betala till vår ”plusGiro”, via följande konto

PlusGiro konto: 60 89 35-3      (للتبرع (رقم الحساب

Ange meddelande:
”…” typ av hjälpinstats mm som du vill bidra till. Se detaljerad beskrivning av de olika delar du kan bidra till här».

 

B) Man kan även betala in till kontakt personer i samband med insmlingskampnjer, eller i samband med större aktiviteter.

Vi garanterar att hjälpen når till de behövande

Eritreanska Humanitära Hjälporganisation garanterar att hjälpen och bidragen når till de behövande. Det finns mycket nära personliga kontakter med de behövande.

Och för att du skall vara säker på att din hjälp når fram och GÖR SKILLNAD och BIDRAR TILL att UNDERLÄTTA för de behövande, så brukar organisationen kontinuerligt ge rapporter och dokumentbevis om hur hjälpen har gått.

Har du andra funderingar eller frågor, så tvecka inte att skicka de via kontaktsidan.