Detta kan du bidra till

 

Skänka pengar

 • Iftâr kostnad (20 KR/dag för en iftâr måltid)
  Frivillig hjälp till fastabrytningskostnad som betalas till behövande fattiga. Frivilliga belopp kan betalas.
 • Zakât al-fitr (75 KR/person)
  Obligatoriska summan som måste betalas en gång/år innan Eid al-fitr bönen, och motsvarar en normal måltidskostnad. Den måste betalas för varje familjmedlem.
 • Betala din allmosor (Zakât al-mal)
  Ramadan är utmärkt tid att betala ut dina obligatoriska allmosor; bl.a. för guld, summor som täcks av zakât reglerna. (Betalas under hela året, bäst under Ramadan)
 • Föräldralösa barn (2 500 Kr/år och barn, eller 250 KR/månad och barn)
  Att bli fadder för ett föräldralöst barn är bland de bästa frivilliga gärningarna som Islam har betonat. Antalet sådana barn som är i behov är stort. Man kan betala årsumma, eller per månad.
 • Kostnad till djuroffer – ud´hyiâh (mellan 700 – 1000 KR/djuroffer)
  Denna frivilliga summa kan variera beroende på aktuella kostnader för kött, och kan betalas till behövande fattiga en/flera gånger per år. T.ex. i samband med Eid-ul-âdha, när man har fått barn mm.

Andra frivilliga hjälpområden som du kan bidra till

 • Skolpeng
  Hjälpa till med att köpa utrustning till skolmaterial, utbildningsmaterial mm. (Frivilligt belopp)
 • Utvecklingsprojekt
  Hjälpa till med att täcka en del av kostnader för de olika utvecklingsprojekt såsom framtagning av bättre jordbruk mm. (Frivilligt belopp)
 • Köp av medicin
  Underlätta med att bidra till köp av viktiga mediciner som är avgörande till insatser för att rädda liv. (Frivilligt belopp)
 • Stödja kvinnor
  Stödja insatser som är riktade till att förbättra kvinnorssituation. Bl.a. utvecklingsprocess och lärning inom sykunskaper, utbildningar, bekämpning av analfabetism så att de kan stå på egna ben. (Frivilligt belopp)