Arbetsmetoder

  • Att samla namn på donatorer som kan täcka årskostnad för de behövande föräldralösa och fattiga.
  • Att samla in medel mm till viktigaste nödvändigheter för dem drabbade.
  • Att säkerställa tillgången på logiplatser, näring, kläder och medicin på katasftrofplatserna.
  • Att aktivt jobba för utveckling av utbildningsplatser och skolor som på långsikt bidrar till bestående situationsförändring till det bättre.